Esenler Beledİyesİ Arama Kurtarma Ekİbİ

Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan ve içerisinde;  psikolojik danışman, inşaat mühendisi, mimar, teknik elemanlar, veteriner hekim, çevre mühendisi, ziraat mühendisi, peyzaj, hemşire, memurlar ve işçilerin bulunduğu 70 kişilik bir ESKAT Esenler Arama Kurtarma Ekibi oluşturularak görev talimatı Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.

Ekibimiz Temel Arama Kurtarma Eğitimi ve “İlk Yardım” eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

ESKAT Ekibimiz, Van depreminde görev alarak afetzedelere yardımcı olmuş, ayrıca yaptığı tatbikat ve eğitimlerle her geçen gün kendisini güçlendirmektedir.

AFET GÖNÜLLÜSÜ

Olası afete hazırlıksız yakalanmamak, bilinçli hareket etmek, gerektiğinde ESKAT ekibimizle arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere “Afet Gönüllüleri” oluşturmak amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede; “SEN DE AFET GÖNÜLLÜSÜ OL sloganı ile  Esenler Belediye Başkanlığımızın sitesinden vatandaşlarımız form doldurarak afet gönüllüsü olup, ESKAT ekibi ile müşterek çalışma yaparak eğitim ve tatbikatlarda görev alabilirler.

Afet Gönüllüsü Formu dolduran vatandaşlarımıza, gerekli olan  eğitim verilerek, her cadde ve sokaktan en az on afet gönüllüsünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.