Şehir Düşünce Merkezi ve Çevresi-Esenler Toplanma Alanı
Not: simgesini sürükle-býrak yaparak görüntüye ulaþabilirsiniz.