15 Temmuz Şehitler Parkı-Esenler Toplanma Alanı
Not: simgesini sürükle-býrak yaparak görüntüye ulaþabilirsiniz.