Turgut Reis Parkı - Muhtarlık -Esenler Toplanma Alanı
Not: simgesini sürükle-býrak yaparak görüntüye ulaþabilirsiniz.